សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការកំណត់រយៈពេល នៃដំណើរការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើស​ក្របខណ្ឌមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល នៃអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (កាលបរិច្ឆេទប្រឡង ព្រឹកថ្ងៃទី២៩-៣០ តុលា ២០២១ នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ)។ ..អានបន្ត..
បញ្ជីបែងចែកបេក្ខជន​ប្រឡងទៅតាមបន្ទប់ និងអគារ សម្រាប់ដំណើរការប្រឡង​ប្រជែងជ្រើសរើសក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល នៃអង្គភាពប្រឆាំង​អំពើពុករលួយ (អ.ប.ព.) កាលបរិច្ឆេទប្រឡង ព្រឹកថ្ងៃទី២៩-៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ (RUPP)។ ..អានបន្ត..
បទប្បញ្ញតិ្តសម្រាប់បេក្ខជន​ប្រឡងប្រជែងចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌ នៃអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ឆ្នាំ២០២១ (កាលបរិច្ឆេទប្រឡង៖ ២៩-៣០ តុលា ២០២១ នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ -RUPP) ..អានបន្ត..
អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (អ.ប.ព.) បានរៀបចំបើកវគ្គបំប៉ន ស្ដីពី”ការសរសេរព័ត៌មាន និងបណ្ដាញសង្គម-ទីផ្សារឌីជីថល” សរុបចំនួន ០៥វគ្គ ដែលធ្វើឡើងក្នុងមួយសប្ដាហ៍ម្ដង ជូនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្រ្ដីរាជការ អ.ប.ព. ចំនួន ៤៧៦ រូប តាមរយៈសន្និសីទវីដេអូ ដោយប្រើប្រាស់កម្មវិធី Zoom ចាប់ពីថ្ងៃទី២៧ ខែកញ្ញា រហូតដល់ថ្ងៃទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ ។ ..អានបន្ត..
សេចក្តីជូនដំណឹង​បន្ថែមស្តីពីការធ្វើតេស្តរហ័សរកអង់ទីហ្សែនកូវីដ-១៩ សម្រាប់បេក្ខជនចូលរួមប្រឡងប្រជែងចូលបម្រើ​ការងារក្នុងក្របខណ្ឌអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ កាលបរិច្ឆេទប្រឡង ២៩-៣០ តុលា ២០២១ នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ។ ..អានបន្ត..
សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តីពីការប្រឡងប្រជែង​ជ្រើសរើសក្របខណ្ឌថ្មីឱ្យចូលបម្រើ​ការងារក្នុងក្របខណ្ឌ​អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រ ទី២៩ និងព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ ទី៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ (RUPP)។ ..អានបន្ត..
លទ្ធផលសម័យប្រជុំលើកទី១០ នៃសន្និបាតភាគី បណ្ឌិត្យសភា ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ​អន្តរជាតិ តាមរយៈសន្និសីទវីដេអូ។ ..អានបន្ត..
គណៈប្រតិភូអង្គភាព​ប្រឆាំងអំពើពុក​រលួយនឹងចូលរួមក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី១០ នៃសន្និបាតភាគីបណ្ឌិត្យសភាប្រឆាំងអំពើពុករលួយអន្តរជាតិ (IACA) នៅថ្ងៃទី០៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ តាមរយៈសន្និសីទវីដេអូ ..អានបន្ត..
លទ្ធផលកិច្ចប្រជុំ​លេខាធិការដ្ឋាន​នៃស្ថាប័នប្រឆាំងអំពើពុករលួយអាស៊ាន ឬអាស៊ានផេក (ASEAN-PAC )លើកទី ១៧ និងសិក្ខាសាលាថ្នាក់តំបន់តាមរយៈសន្និសិទវីដេអូ ។ ..អានបន្ត..
ស្ថាប័នប្រឆាំងអំពើ​ពុករលួយអាស៊ាន​នឹងបើកកិច្ចប្រជុំលេខាធិការដ្ឋានលើកទី១៧ តាមរយៈសន្និសិទវីដេអូ ..អានបន្ត..
 Untitled Document