សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីអំពីកិច្ចពិគ្រោះយោបល់បន្ថែមរវាង អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ និងវិស័យឯកជន ស្តីអំពីកម្មវិធីប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ..អានបន្ត..
ពិធីបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីនីតិវិធីនៃការស៊ើបអង្កេត និងការប្រមូលភស្តុតាង ..អានបន្ត..
ការស្តីបន្ទោស និងការតម្រូវឱ្យអនុវត្តកាតព្វកិច្ចត្រូវបង់ចំណូលចូលថវិការដ្ឋឱ្យស្របតាមនីតិវិធីហិរញ្ញវត្ថុ ..អានបន្ត..
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីសំណូមពររបស់មន្រ្តីរាជការចូលនិវត្តន៍ ហើយមានការពាក់ព័ន្ធនឹងការបង់ពន្ធ ការពិន័យ លើករណីផ្ទេរឈ្មោះអចលនទ្រព្យ សុំឱ្យមានការបំភ្លឺគោលការណ៍ច្បាប់ ..អានបន្ត..
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី កម្មវិធីប្រកាសទ្រព្យសម្បតិ្ត និងបំណុល តាមរបប០២ឆ្នាំ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៥ ..អានបន្ត..
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី កិច្ចប្រជុំលើកទី46 នៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (ក.ជ.ប.ព.) (ថ្ងៃព្រហស្បត្តិ៍ ទី៣០ ​​ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៤) ..អានបន្ត..
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន កិច្ចប្រជុំក្រុមអ្នកជំនាញបច្ចេកទេសស្តីពីសេច ក្តីព្រាងរបាយការណ៍ស្វ័យវាយតម្លៃលើការអនុវត្តអនុសញ្ញា អ.ស.ប ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (UNCAC) នៅកម្ពុជា ..អានបន្ត..
សេចក្តីថ្លែងអំណរគុណចំពោះអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ដែលបានផ្តល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងដំណើរការប្រលងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិលើកទី ២ សម័យប្រលង ថ្ងៃទី១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៤ ..អានបន្ត..
ទស្សនកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូបង្ការអំពើពុករលួយខេត្តជាំងស៊ូនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ..អានបន្ត..
កិច្ចប្រជុំបន្ថែមលើកទី ៥ របស់ក្រុមការងារត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ..អានបន្ត..
 Untitled Document