សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីលទ្ធផលចូលរួមសង្កេតការណ៍ប្រឡងជ្រើសរើសបេក្ខជនជាមន្រ្តីរាជការចូលបម្រើការងារនៅអគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ សម័យប្រឡង ៣០ តុលា ២០២២ មណ្ឌលប្រឡងអនុវិទ្យាល័យ និងបឋមសិក្សាចតុមុខ ។
 Untitled Document