កិច្ចប្រជុំលើកទី១៩ របស់ក្រុមការងារនៃគំនិតផ្តួចផ្តើមប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ADB/OECD សម្រាប់តំបន់អាស៊ី និងប៉ាស៊ីហ្វិក ..អានបន្ត..
ព្រឹត្តិការណ៍ប្រឆាំងអំពើពុករលួយសម្រាប់តំបន់អាស៊ី និងប៉ាស៊ីហ្វិក ..អានបន្ត..
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីកិច្ចប្រជុំលើកទី ៤៤ នៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយ(ក.ជ.ប.ព) ថ្ងៃសុក្រ ទី២៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៤ ..អានបន្ត..
លទ្ធផលនៃការចូលរួមបណ្តុះបណ្តាលរបស់មន្ត្រីកម្ពុជាចំនួន ២៥ រូប នៅប្រទេសចិន ..អានបន្ត..
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីអំពីកិច្ចពិគ្រោះ យោបល់រវាងអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ និង វិស័យឯកជន ស្តីអំពីកម្មវិធីប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ..អានបន្ត..
ពិធីបិទវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការងារអធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ ..អានបន្ត..
ពិធីបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការងារអធិការកិច្ច ហិរញ្ញវត្ថុ ..អានបន្ត..
សេចក្ដីប្រកាសពត៌មាន​ស្ដីពីការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ ដែល​បាន​បន្លំអត្តសញ្ញាណចូលប្រឡងជំនួសបេក្ខជនស្វៃរិន ចំនួនបីរូប នៅខេត្តស្វាយរៀង ..អានបន្ត..
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីកាបញ្ជូនជនល្មើសបន្លំចូលប្រឡងជំនួសបេក្ខជន ដទៃ ទៅតុលាការខេត្តកណ្តាល ..អានបន្ត..
មន្ត្រីអ.ប.ព. ទៅចូលរួមក្នុងសន្និសិទអន្តរជាតិឆ្នាំ២០១៤ ស្តីកីភេរវកម្ម និងឧក្រិដ្ឋកម្មមានអង្គការចាត់តាំង នៅសហរដ្ឋអាមេរិក ..អានបន្ត..
 Untitled Document