នៅថ្ងៃទី៩ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១១ ដែលជាទិវាអន្តរជាតិ និងទិវាជាតិផង នៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយ អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ និងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល PACT ក្រោមជំនួយរបស់ DANIDA រួមជាមួយមហាជន សិល្បករ បានរៀបចំឲ្យមានការប្រគំតន្ត្រី ការប្រឡងកំណាព្យ ការសម្តែងរឿងកំប្លែង ការប្រគល់រង្វាន់ជ័យលាភីដល់អ្នកតាក់តែងកំណាព្យ និងអ្នកសូត្រកំណាព្យ ដើម្បីអបអរសាទរ និងគាំទ្រដល់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយ។ សមាសភាពចូលរួមមានប្រមាណជាង៩០០នាក់ ..អានបន្ត..
កម្មវត្ថុ៖ ការទាមទារឲ្យបង់ពន្ធអចលនទ្រព្យឆ្នាំ ២០១១ លើផ្ទះ ២ ល្វែងដែលលើសពីការកំណត់របស់រដ្ឋ។
មុនដំបូងនេះ ខ្ញុំសូមជំរាបលោកប្រធានសាខាពន្ធដារជ្រាបថា ការទាមទារ ឬទទួលជាសិទ្ធ ជាពន្ធ ជាអាករ នូវចំនួនប្រាក់ដែលខ្លួនបានដឹងថាមិនត្រូវបង់ ឬដែលលើសពីចំនួនដែលត្រូវបង់ គឺជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌ ..អានបន្ត..
សិក្ខាសាលានៅអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១០ចូលរួមជា វាគ្មិនលើប្រធានបទ “ការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងវឌ្ឍនភាពថ្មីៗនៃកិច្ចប្រឆាំង អំពើពុករលួយ” រៀបចំដោយអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា។ការផ្សព្វផ្សាយនេះមានគោលបំណងឱ្យសមាជិកព្រឹទ្ធសភា ..អានបន្ត..
សិក្ខាសាលាជាតិ នៅរាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១០ ប្រធានបទ “ការផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ ស្តីពី ការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ” រៀបចំដោយ អ.ប.អ.ព.។ ការផ្សព្វផ្សាយនេះមានគោលបំណង ..អានបន្ត..
នៅខេត្តពោធិ៍សាត់ ថ្ងៃទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១០ ចូលរួមជាវាគ្មិនលើប្រធានបទ “ការផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ” រៀបចំដោយអ.ប.ព.ដោយមានការសហការពីសាលាខេត្តពោធិ៍សាត់។ ..អានបន្ត..
ចាប់លោកព្រះរាជអជ្ញា តុប ចន្ទ សិរីវុទ ពីបទពុករលួយ ..អានបន្ត..
នៅសាលារាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១០ ចូលរួមជាវាគ្មិន លើ ប្រធានបទ “ការផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ” រៀបចំដោយអ.ប.ព.ដោយមានការសហការ ពីសាលារាជធានីភ្នំពេញ។ ..អានបន្ត..
នៅខេត្តព្រះសីហនុ ថ្ងៃទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១០ ចូលរួមជាវាគ្មិនលើប្រធានបទ “បទដ្ឋានគតិយុត្ត នានាពាក់ព័ន្ធអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជាតិ និងអន្តរជាតិ ដែលមានចែងក្នុងច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើ ពុករលួយ” រៀបចំដោយអង្គការដៀកូណៀ(Diakonia)។ ..អានបន្ត..
 Untitled Document