សារលិខិតសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រី្ត នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជូនកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំភាគី (ស្ថាប័ន) ប្រឆាំងអំពើពុករលួយអាស៊ាន (អាស៊ាន-ផេក ASEAN-PAC) លើកទី១៨ រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២២-២៣ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២២។
 Untitled Document