សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីលទ្ធផលថ្ងៃទី១៩ នៃការទទួលឯកសារប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុលតាមរបប០២ឆ្នាំ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១ ..អានបន្ត..
សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីលទ្ធផលថ្ងៃទី១៨ នៃការទទួលឯកសារប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុលតាមរបប០២ឆ្នាំ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១ ..អានបន្ត..
ដីកា លេខ ០៣៩/២០ ដ.ក.ចអព.អណ៣ របស់រដ្ឋបាលខណ្ឌច្បារអំពៅ ស្ដីពីការលើកលែងការបង់តម្លៃសេវាលើការបញ្ជាក់ វិញ្ញាបនបត្របណ្ដោះអាសន្ន មធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ វិញ្ញាបនបត្របណ្ដោះអាសន្នមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ និងវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការសិក្សាថ្នាក់ទី១២ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០ ..អានបន្ត..
សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីលទ្ធផលថ្ងៃទី១៧ នៃការទទួលឯកសារប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុលតាមរបប០២ឆ្នាំ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១ ..អានបន្ត..
សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីលទ្ធផលថ្ងៃទី១៦ នៃការទទួលឯកសារប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុលតាមរបប០២ឆ្នាំ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១ ..អានបន្ត..
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី​ការកំណត់កាលបរិច្ឆេទ​សម្រាប់ការប្រឡង​ប្រជែងជ្រើសរើសក្របខណ្ឌមន្ត្រី​រាជការស៊ីវិលឱ្យចូលបម្រើការងារ​ក្នុងក្របខណ្ឌអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ។ ..អានបន្ត..
សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីលទ្ធផលថ្ងៃទី១៥ នៃការទទួលឯកសារប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុលតាមរបប០២ឆ្នាំ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១ ..អានបន្ត..
សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីលទ្ធផលថ្ងៃទី១៤ នៃការទទួលឯកសារប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុលតាមរបប០២ឆ្នាំ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១ ..អានបន្ត..
សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីលទ្ធផលថ្ងៃទី១៣ នៃការទទួលឯកសារប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុលតាមរបប០២ឆ្នាំ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១ ..អានបន្ត..
ស្ថានទូតនៃ​សាធារណរដ្ឋ​ប្រជាមានិតចិន ប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានសម្ដែងនូវការកោតសរសើរចំពោះអង្គភាព​ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ព្រមទាំងបានផ្ញើលិខិតថ្លែងអំណរគុណពីគណៈកម្មាធិការ​ជាតិត្រួតពិនិត្យនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ជូនចំពោះ ឯកឧត្តម ឃាង សេង អនុប្រធានអង្គភាព​ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ដែលបានចូលរួមក្នុងសន្និសីទ ស្ដីពីសុចរិតភាពនៅក្នុងការឆ្លើយតបនឹងជំងឺ កូវីត-១៩ និងការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញដោយដៃគូរ​សហប្រតិបត្តិការផ្លូវមួយ ខ្សែក្រវ៉ាត់មួយ។ ..អានបន្ត..
 Untitled Document