ពាក្យស្នើសុំចូលរួមធ្វើជាដៃគូ​សម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសង្កេត វាយតម្លៃ និងត្រួតពិនិត្យដំណើរការប្រឡង​សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ឆ្នាំសិក្សា ២០១៦-២០១៧ សម័យប្រឡង ២១ សីហា ២០១៧ ..អានបន្ត..
សេចក្ដីជូនដំណឹង ការដាក់ពាក្យស្នើសុំចូលរួម សង្កេតការណ៍ដោយស្ម័គ្រចិត្ត ការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ ២០១៦-២០១៧ ..អានបន្ត..
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី ថវិកាកម្មវិធី ..អានបន្ត..
ការងារបង្ការទប់ស្កាត់ និងរឹបអូសផលនៃបទល្មើសជាប្រធានបទ​ដែលរដ្ឋភាគីនៃអនុវត្តអនុសញ្ញាអង្គការ​សហប្រជាជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (UNCAC) ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ពង្រឹងនៅ ៥ ឆ្នាំខាងមុខ ក្នុងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ​ក្នុងប្រទេស និងអន្តរជាតិ ..អានបន្ត..
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី កិច្ចប្រជុំលើកទី២៤ អាណត្តិទី២ នៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (ក.ជ.ប.ព.) (ថ្ងៃពុធ ទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧) ..អានបន្ត..
សារលិខិតចូលរួមរំលែកមរណទុក្ខ គោរព ជូនលោក លី សុខចុង ក្រុមគ្រួសារ និងសាច់សារលោហិតទាំងអស់ ..អានបន្ត..
ការងារចុះត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តប្រកាសរួម ស្តីពីការផ្តល់សេវាសាធារណៈ​របស់ក្រសួងទេសចរណ៍ និងមន្ទីរទេសចរណ៍រាជធានីភ្នំពេញ ..អានបន្ត..
លទ្ធផលសិក្ខាសាលាស្តីពី ទំនាស់ផលប្រយោជន៍ និងក្រមប្រតិបត្តិសម្រាប់មន្ត្រីសាធារណៈ នៅកម្ពុជា ..អានបន្ត..
សារលិខិតចូលរួមរំលែកមរណទុក្ខ គោរព ជូនលោក ព្រុំ វុឌ្ឍី ក្រុមគ្រួសារ និងសាច់សារលោហិតទាំងអស់ ..អានបន្ត..
សេចក្តីជូនដំណឹង ..អានបន្ត..
 Untitled Document