គណៈប្រតិភូអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ នឹងអញ្ជើញចូលរួមសិក្ខាសាលាអន្ដរជាតិនៅប្រទេសចិន ពីថ្ងៃទី ២២-២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៣ ..អានបន្ត..
អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ពង្រឹងការងារជំនាញថែទាំ និងជួសជុលឯកសារ ..អានបន្ត..
ពិធីផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅខេត្តស្ទឹងត្រែង ..អានបន្ត..
ករណីពាក្យប្ដឹងចេញពីសាលាបឋមសិក្សាភូមិឫស្សី ..អានបន្ត..
សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីកិច្ចប្រជុំលើកទី ២៩ នៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (ក.ជ.ប.ព.)ថ្ងៃពុធ ទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៣) ..អានបន្ត..
កម្មវិធីចុះផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ របស់នាយកដ្ឋានអប់រំ បង្ការ និងទប់ស្កាត់ ..អានបន្ត..
សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅសង្កាត់ ផ្សារដេប៉ូ២ ..អានបន្ត..
លិខិតព្រមានដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ ស៊ីសុវត្ថិ ធម្មិកោ (លេខាធិការផ្ទាល់ មានឋានៈស្មើរដ្ឋមន្ត្រី) ..អានបន្ត..
កម្មវិធីចុះផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ របស់នាយកដ្ឋានអប់រំ បង្ការ និងទប់ស្កាត់ ..អានបន្ត..
កិច្ចប្រជុំលេខាធិការដ្ឋានស៊ីផេក (SEA-PAC) លើកទី៩ នៅទីក្រុង Lombok ប្រទេស Indonesia ..អានបន្ត..
 Untitled Document