លិខិតថ្លែងអំណរគុណរបស់ការិយាល័យស៊ើបអង្កេត អំពើពុករលួយ (CPIB) នៃប្រទេសសិង្ហបុរី ជូនចំពោះ ឯកឧត្តម ឱម យ៉ិនទៀង ប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួួយ ..អានបន្ត..
Letter of appreciation of Corruption Investigation Bureau (CPIB) of Singapore to HE Om Yentieng, President of the Anti-corruption Unit ..អានបន្ត..
សារចូលរួមរំលែកទុក្ខចំពោះមរណភាព របស់ឯកឧត្តម Lee Kuan Yew (លី ខ្វាង យូ) នាយករដ្ឋមន្រ្តីដំបូងបង្អស់នៃប្រទេសសិង្ហបុរី ..អានបន្ត..
Condolence message for the death of Mr. Lee Kuan Yew , the first Prime Minister of Singapore ..អានបន្ត..
សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី កិច្ចប្រជុំលើកទី ៥១ នៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (ក.ជ.ប.ព.) (ថ្ងៃអង្គារ ទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥) ..អានបន្ត..
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីកិច្ចសំភាសន៍រវាង ឯកឧត្តម បណ្ឌិត ឱម យ៉ិនទៀង ទេសរដ្ឋមន្រ្តី ប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (អ.ប.ព.) ជាមួួយ Blue Media ..អានបន្ត..
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នា ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ រវាងអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ និង ក្រុមហ៊ុន អ៊ីអន (ខេមបូឌា) ខូ អិលធីឌី, ក្រុមហ៊ុន ដេនសូ (ខេមបូឌា), ក្រុមហ៊ុន សាជី ប៊ុយមី (ខេមបូឌា) ខូ អិលធីឌី, ..អានបន្ត..
សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីការលុបបំបាត់មន្ដ្រីខ្មោច ..អានបន្ត..
វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី នីតិវិធីនៃការគ្រប់គ្រង និងចាត់ចែងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ ..អានបន្ត..
អំពីពាក្យប្តឹងលេខ ១០០៣/១៤ អ.ប.ព. ..អានបន្ត..
 Untitled Document