លទ្ធផលនៃសិក្ខាសាលាបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី៖ “កម្មាភិបាលផ្នែកអធិការកិច្ច និងត្រួតពិនិត្យវិន័យរបស់ប្រទេសចិន” ថ្ងៃទី ២ ដល់ថ្ងៃទី ២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣ ..អានបន្ត..
សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីកិច្ចប្រជុំលើកទី ៣៧ នៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (ក.ជ.ប.ព) (ថ្ងៃពុធ ទី ២៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៤) ..អានបន្ត..
កម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ នៃកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារលើកទី១៩ និងសន្និសីទ ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ប្រចាំតំបន់លើកទី ៨ ..អានបន្ត..
ប្រកាសអន្តរក្រសួង ស្តីពីការផ្តល់សេវានៅ រដ្ឋាបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិក្រសួងមហាផ្ទៃ ..អានបន្ត..
អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ សូមជម្រាបជូនព័ត៌មាន ពាក់ព័ន្ទការកិបកេងប្រាក់ ចំនួន ១.២៥៥.០០០.០០០ រៀល របស់លោកស្រី សុក រ៉ាន្នី នាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ ខេត្តតាកែវ ..អានបន្ត..
ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានចូលជាសមាជិកពេញសិទ្ធិ ដែលជាអង្គការអន្ដរជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយ International Anti-Corruption Academy as an international organization ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣ ..អានបន្ត..
ពីធីផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ស្តីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ដល់ម្ចាស់សណ្ឋាគារ ផ្ទះសំណាក់ ក្នុងក្រុងសៀបរាប ..អានបន្ត..
ការចូលរួមសន្និសីទប្រចាំឆ្នាំលើកទី៧ និង កិច្ចប្រជុំពេញអង្គ នៃសមាគមន៍អន្តរជាតិនៃអាជ្ញាធរប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (IAACA) (២២-២៤ វិច្ឆិកា ២០១៣, ទីក្រុងប៉ាណាម៉ា, ប្រទេសប៉ាណាម៉ា) ..អានបន្ត..
សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីកិច្ចប្រជុំលើកទី ៣៦ នៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (ក.ជ.ប.ព) (ថ្ងៃអង្គារ ទី ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣) ..អានបន្ត..
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងការទារលុយពីសំណាក់ សមត្ថកិច្ចចម្រុះមិនត្រូវជំនាញដែលបានមកទារលុយ និងបង្ខំឲ្យអាជីវករបង់លុយប្រចាំខែ ..អានបន្ត..
 Untitled Document