សង្ខេបលទ្ធផលសិក្ខាសាលាស្តីពីការទប់ស្កាត់លំហូរហិរញ្ញវត្ថុខុសច្បាប់ ..អានបន្ត..
កម្រងរូបភាពនៃសិក្ខាសាលាស្តីពី​ការទប់ស្កាត់​លំហូរ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ខុសច្បាប់ ..អានបន្ត..
កម្រងរូបភាពនៃសន្និសីទប្រចាំតំបន់លើកទី៨ ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុក រលួយ និងការកសាងទំនុកចិត្ត ..អានបន្ត..
កម្រងរូបភាពនៃកិច្ចប្រជុំលើកទី១៩ របស់ក្រុមការងារ នៃគំនិត ផ្តួច ផ្តើម ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ADB/OECD សម្រាប់តំបន់អាស៊ី និងប៉ាស៊ីហ្វិក ..អានបន្ត..
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីអំពីកិច្ចពិគ្រោះយោបល់បន្ថែមរវាងអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ និងវិស័យឯកជន ស្តីអំពីកម្មវិធីប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ..អានបន្ត..
សេចក្តីណែនាំស្តីពីការងារសង្កេតការណ៍ការប្រលងសញ្ញាបត្រមធ្យម​សិក្សា​ទុតិយភូមិ​​ឆ្នាំ២០១៣-២០១៤ ..អានបន្ត..
សេចក្តីជូនដំណឹង និងសូមអញ្ជើញសង្គមស៊ីវិល វិស័យឯកជន និងបុគ្គលឯកជនចូលរួមសង្កេតការណ៍ការប្រលងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិលើកទី២ សម័យប្រលង ១៣ តុលា ២០១៤ ..អានបន្ត..
សុន្ទរកថាថ្លែងតាមវីដេអូ ដោយលោក Angel Gurria អគ្គលេខាធិការ អង្គការសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច និង អភិវឌ្ឍន៍ OECD ក្នុងពិធី បើកសន្និសីទប្រចាំតំបន់លើកទី៨ ស្តីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយ និងការកសាងទំនុកចិត្តរៀបចំឡើងដោយអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ..អានបន្ត..
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុលរបស់សមាជិកសភាដែលជាតំណាងរាស្រ្តរបស់គណបក្សសង្រ្គោះជាតិទាំង ៥៥ រូប បន្ទាប់ពីស្បថចូលកាន់មុខតំណែង ..អានបន្ត..
សន្និសីទប្រចាំតំបន់លើកទី៨ ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ នៃគំនិតផ្តួចផ្តើមប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់ ADB/OECD សម្រាប់តំបន់អាស៊ី និងប៉ាស៊ីហ្វិកក្រោមប្រធានបទ ៖ ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយ និងការកសាងទំនុកចិត្ត ..អានបន្ត..
 Untitled Document