សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីអំពីកិច្ចពិគ្រោះយោបល់បន្ថែមរវាងអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ និងវិស័យឯកជន ស្តីអំពីកម្មវិធីប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ..អានបន្ត..
សេចក្តីណែនាំស្តីពីការងារសង្កេតការណ៍ការប្រលងសញ្ញាបត្រមធ្យម​សិក្សា​ទុតិយភូមិ​​ឆ្នាំ២០១៣-២០១៤ ..អានបន្ត..
សេចក្តីជូនដំណឹង និងសូមអញ្ជើញសង្គមស៊ីវិល វិស័យឯកជន និងបុគ្គលឯកជនចូលរួមសង្កេតការណ៍ការប្រលងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិលើកទី២ សម័យប្រលង ១៣ តុលា ២០១៤ ..អានបន្ត..
សុន្ទរកថាថ្លែងតាមវីដេអូ ដោយលោក Angel Gurria អគ្គលេខាធិការ អង្គការសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច និង អភិវឌ្ឍន៍ OECD ក្នុងពិធី បើកសន្និសីទប្រចាំតំបន់លើកទី៨ ស្តីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយ និងការកសាងទំនុកចិត្តរៀបចំឡើងដោយអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ..អានបន្ត..
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុលរបស់សមាជិកសភាដែលជាតំណាងរាស្រ្តរបស់គណបក្សសង្រ្គោះជាតិទាំង ៥៥ រូប បន្ទាប់ពីស្បថចូលកាន់មុខតំណែង ..អានបន្ត..
សន្និសីទប្រចាំតំបន់លើកទី៨ ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ នៃគំនិតផ្តួចផ្តើមប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់ ADB/OECD សម្រាប់តំបន់អាស៊ី និងប៉ាស៊ីហ្វិកក្រោមប្រធានបទ ៖ ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយ និងការកសាងទំនុកចិត្ត ..អានបន្ត..
កិច្ចប្រជុំលើកទី១៩ របស់ក្រុមការងារនៃគំនិតផ្តួចផ្តើមប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ADB/OECD សម្រាប់តំបន់អាស៊ី និងប៉ាស៊ីហ្វិក ..អានបន្ត..
ព្រឹត្តិការណ៍ប្រឆាំងអំពើពុករលួយសម្រាប់តំបន់អាស៊ី និងប៉ាស៊ីហ្វិក ..អានបន្ត..
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីកិច្ចប្រជុំលើកទី ៤៤ នៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយ(ក.ជ.ប.ព) ថ្ងៃសុក្រ ទី២៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៤ ..អានបន្ត..
លទ្ធផលនៃការចូលរួមបណ្តុះបណ្តាលរបស់មន្ត្រីកម្ពុជាចំនួន ២៥ រូប នៅប្រទេសចិន ..អានបន្ត..
 Untitled Document