ការបំភ្លឺរបស់ ឯកឧត្តម ជៀង អំ អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តស្វាយរៀងលើការចោទប្រកាន់ថា មានភាពមិនប្រក្រតីក្នុងការអនុវត្តតួនាទី ភារកិច្ចរបស់ឧកញ៉ា លី ប៉ោយូ ..អានបន្ត..
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ពិធីបិទវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោល ស្តីពីការអប់រំប្រឆាំងអំពើពុករលួយក្នុងកម្មវិធីសិក្សា កម្រិតមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ(ថ្នាក់ទី៧,៨និង៩) ..អានបន្ត..
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីកិច្ចប្រជុំលើកទី ៥៤ នៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួួយ (ក.ជ.ប.ព.) (ថ្ងៃអង្គារ ទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥) ..អានបន្ត..
សៀវភៅណែនាំស្តីអំពី «កម្មវិធីប្រឆាំងអំពើពុករលួយសម្រាប់ធុរកិច្ចនៅកម្ពុជា» ..អានបន្ត..
សេចក្ដីជូនដំណឹង និងសូមអញ្ជើញ សង្គមស៊ីវិល - បុគ្គលឯកជន ចូលរួមសង្កេតការណ៍ ការប្រឡងសញ្ញាប័ត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំសិក្សា ២០១៤-២០១៥ ..អានបន្ត..
សេចក្ដីជូនដំណឹង ..អានបន្ត..
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន វគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោល ស្តីពីការអប់រំប្រឆាំងអំពើពុករលួយក្នុង កម្មវិធីសិក្សាកម្រិតមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ(ថ្នាក់ទី៧, ៨ និង៩) ..អានបន្ត..
មន្រ្តីកម្ពុជា ២៥ រូប បានបញ្ចប់ការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ..អានបន្ត..
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ..អានបន្ត..
សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីអំពី សៀវភៅណែនាំស្ដីពី "កម្មវិធីប្រឆាំងអំពើពុករលួយសម្រាប់ធុរកិច្ចនៅកម្ពុជា" ..អានបន្ត..
 Untitled Document