ការផ្ដល់សេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងព្រះបរមរាជវាំង ..អានបន្ត..
ការផ្ដល់សេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងសាធារណការ ..អានបន្ត..
ការផ្ដល់សេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងដែនដី ..អានបន្ត..
ការផ្ដល់សេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងព័ត៌មាន ..អានបន្ត..
ការផ្ដល់សេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងទេសចរណ៍ ..អានបន្ត..
គណៈប្រតិភូយុវជនអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ទៅចូលរួមកម្មវិធីបោះជំរំយុវជនអាស៊ានប្រឆាំងអំពើពុក​រលួយ​នៅ​ប្រទេសថៃ ..អានបន្ត..
សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីកិច្ចប្រជុំលើកទី ២៨ នៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (ក.ជ.ប.ព.) ថ្ងៃទីច័ន្ទ ទី២៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៣ ..អានបន្ត..
កម្មវិធី ចុះផ្សព្វ​ផ្សាយ​ច្បាប់ ​ស្តី​ពីការ​ប្រឆាំង​អំពើ​ពុករលួយ និងច្បាប់ ស្តី​ពី​វិសោធន​កម្មច្បាប់​ស្តីពីការប្រឆាំង​អំពើពុករលួយ ..អានបន្ត..
សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការលុបចោលការបញ្ជាក់បង្កាន់ដៃពន្ធនាំចូលយានយន្ដគ្រប់ប្រភេទជាមុនក្នុងពេលស្នើសុំស្លាកលេខយានយន្ដ ..អានបន្ត..
លទ្ធផលប្រឡងជ្រើសរើសចូលបម្រើការងារ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ..អានបន្ត..
 Untitled Document