សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែម នៃការជ្រើសរើសចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌ អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ..អានបន្ត..
ប្រកាស ស្តីពី ការផ្តល់សេវាសាធារណៈរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ..អានបន្ត..
សូមជម្រាបជូនលោក មឿង សុនិត្យា ប្រធានមន្ទីរកសិកម្មខេត្តសៀមរាប ..អានបន្ត..
សូមជម្រាបជូនលោក ណម ពិសិដ្ឋ ប្រធានមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុខេត្តសៀមរាប ..អានបន្ត..
ខ្លឹមសារនៃការបំភ្លឺរបស់លោក មឿង សុនិត្យា ប្រធានមន្ទីរកសិកម្មខេត្តសៀមរាប និងលោក ណម ពិសិដ្ឋ ប្រធានមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុខេត្តសៀមរាប ពាក់ព័ន្ធនឹងការដេញថ្លៃ កាស៊ីសត្តឃាតនៅខេត្តសៀមរាប ..អានបន្ត..
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការឱ្យចូលខ្លួនប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុល ..អានបន្ត..
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី កិច្ចប្រជុំទទួលការមកត្រួតពិនិត្យ ការអនុវត្តអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិ ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (UNCAC) នៅកម្ពុជា ពីសំណាក់ អ.ស.ប. និងអ្នកជំនាញមកពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា និងតូហ្កូ ..អានបន្ត..
ខ្លឹមសារការបំភ្លឺរបស់ឯកឧត្តម ថោង ខុន រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួងទេសចរណ៍ ពាក់ព័ន្ធនឹងភាពមិនប្រក្រតីរបស់លោក ទែន រតនា ប្រធាននាយកដ្ឋានអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ក្នុងការជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រឡងចូលរៀន វគ្គបណ្តុះបណ្តាលមគ្គុទេសក៍ទេសចរណ៍ និងការអនុវត្តតួនាទី ភារកិច្ច ..អានបន្ត..
ពាក្យប្តឹងលេខ ៩៤៧/១៤៖ ការបំភ្លឺរបស់លោក ម៉ែន សុខា អតីតនាយកសាលាបឋមសិក្សាសុធារស ពាក់ព័ន្ធនឹងករណី ភាពមិនប្រក្រតី ក្នុងការអនុវត្តតួនាទីភារកិច្ច ..អានបន្ត..
សូមជម្រាប ឯកឧត្តម អគ្គនាយក ទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា ..អានបន្ត..
 Untitled Document