ការបំភ្លឺរបស់លោក ព្រុំ សំខាន់ អភិបាល នៃគណៈអភិបាលខណ្ឌចំការមន រាជធានៅភ្នំពេញ ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីយកប្រាក់ពីលោកស្រី សុខ នី អាជីវករលក់ប្រេងសាំង
 Untitled Document