ការបំភ្លឺរបស់លោក ទី សុវិនថាល់ ព្រះរាជអាជ្ញា និងលោក ធុច បញ្ចសន្ដិភាព ព្រះរាជអាជ្ញារងអមសាលាដំបូងខេត្តក្រចេះ លើការចោទប្រកាន់ពីភាពមិនប្រក្រតី ក្នុងការបែងចែកប្រាក់ពិន័យបទល្មើស ព្រៃឈើដែលទទួលបានពីរដ្ឋបាលព្រៃឈើចំនួន ៣៨.៥១៩.៣០៤ រៀល
 Untitled Document