វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី ថវិកាកម្មវិធី ..អានបន្ត..
ការងារបង្ការទប់ស្កាត់ និងរឹបអូសផលនៃបទល្មើសជាប្រធានបទ​ដែលរដ្ឋភាគីនៃអនុវត្តអនុសញ្ញាអង្គការ​សហប្រជាជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (UNCAC) ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ពង្រឹងនៅ ៥ ឆ្នាំខាងមុខ ក្នុងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ​ក្នុងប្រទេស និងអន្តរជាតិ ..អានបន្ត..
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី កិច្ចប្រជុំលើកទី២៤ អាណត្តិទី២ នៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (ក.ជ.ប.ព.) (ថ្ងៃពុធ ទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧) ..អានបន្ត..
សារលិខិតចូលរួមរំលែកមរណទុក្ខ គោរព ជូនលោក លី សុខចុង ក្រុមគ្រួសារ និងសាច់សារលោហិតទាំងអស់ ..អានបន្ត..
ការងារចុះត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តប្រកាសរួម ស្តីពីការផ្តល់សេវាសាធារណៈ​របស់ក្រសួងទេសចរណ៍ និងមន្ទីរទេសចរណ៍រាជធានីភ្នំពេញ ..អានបន្ត..
លទ្ធផលសិក្ខាសាលាស្តីពី ទំនាស់ផលប្រយោជន៍ និងក្រមប្រតិបត្តិសម្រាប់មន្ត្រីសាធារណៈ នៅកម្ពុជា ..អានបន្ត..
សារលិខិតចូលរួមរំលែកមរណទុក្ខ គោរព ជូនលោក ព្រុំ វុឌ្ឍី ក្រុមគ្រួសារ និងសាច់សារលោហិតទាំងអស់ ..អានបន្ត..
សេចក្តីជូនដំណឹង ..អានបន្ត..
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី កិច្ចប្រជុំលើកទី២៣ អាណត្តិទី២ នៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (ក.ជ.ប.ព.) (ថ្ងៃអង្គារ ទី៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧) ..អានបន្ត..
សារលិខិតចូលរួមរំលែកមរណទុក្ខ គោរពជូន លោក ចាន់ សេរីវឌ្ឍន៍ ក្រុមគ្រួសារ និងសាច់សារលោហិតទាំងអស់ ..អានបន្ត..
 Untitled Document