ពាក្យប្តឹងលេខ ០៤៩៩/១៥៖ ការប្រមូលព័ត៌មានរបស់ក្រុមការងារ អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីភាពមិនប្រក្រតី ក្នុងការអនុវត្តតួនាទីភារកិច្ចលោក ង៉ូវ សុខា មន្រ្តីចត្តាឡីស័កនៅច្រកទ្វារអន្តរជាតិបាវិត ..អានបន្ត..
ប្រកាស ស្តីពី ការផ្តល់សេវាសាធារណៈរបស់ អគ្គនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ..អានបន្ត..
សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី មរណៈភាពភរិយា លោក ឃាង ស្រ៊ុន ជំនួយការ ឯកឧត្ដម គុយ សុផល ..អានបន្ត..
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី កិច្ចប្រជុំលើកទី៤ អាណត្តិទី២ នៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រឆាំងអំពើរលួយ (ក.ជ.ប.ព.) (ថ្ងៃពុធ ទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥) ..អានបន្ត..
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែម នៃការជ្រើសរើសចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌ អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ..អានបន្ត..
ប្រកាស ស្តីពី ការផ្តល់សេវាសាធារណៈរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ..អានបន្ត..
សូមជម្រាបជូនលោក មឿង សុនិត្យា ប្រធានមន្ទីរកសិកម្មខេត្តសៀមរាប ..អានបន្ត..
សូមជម្រាបជូនលោក ណម ពិសិដ្ឋ ប្រធានមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុខេត្តសៀមរាប ..អានបន្ត..
ខ្លឹមសារនៃការបំភ្លឺរបស់លោក មឿង សុនិត្យា ប្រធានមន្ទីរកសិកម្មខេត្តសៀមរាប និងលោក ណម ពិសិដ្ឋ ប្រធានមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុខេត្តសៀមរាប ពាក់ព័ន្ធនឹងការដេញថ្លៃ កាស៊ីសត្តឃាតនៅខេត្តសៀមរាប ..អានបន្ត..
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការឱ្យចូលខ្លួនប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុល ..អានបន្ត..
 Untitled Document