សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី កិច្ចប្រជុំលើកទី២៩ អាណត្តិទី២ នៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួួយ (ក.ជ.ប.ព.) (ថ្ងៃសុក្រ ១៣កើត ខែមិគសិរ ឆ្នាំរកា ព.ស.២៥៦១ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី០១ ខែធ្នូ គ.ស.២០១៧)
 Untitled Document