វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី នីតិវិធីនៃការគ្រប់គ្រង និងចាត់ចែងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ ..អានបន្ត..
អំពីពាក្យប្តឹងលេខ ១០០៣/១៤ អ.ប.ព. ..អានបន្ត..
អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួួយធ្វើការបង្រៀនសាកល្បងសៀវភៅអប់រំស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយសម្រាប់កម្រិតមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ (ថ្នាក់ទី៧, ៨ និង៩) ..អានបន្ត..
អបអរសាទរទិវានារីអន្តរជាតិ ៨មីនា នៅអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួួយ ..អានបន្ត..
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីកិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញនៃ ក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួួយ (ក.ជ.ប.ព.) (ថ្ងៃពុធ ទី០៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥) ..អានបន្ត..
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រលងយកមុខតំណែងប្រធាន -អនុប្រធានការិយាល័យ ..អានបន្ត..
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីអំពីវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីកម្មវិធីប្រឆាំងអំពើពុករលួយសម្រាប់ធុរកិច្ចនៅកម្ពុជា ..អានបន្ត..
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីកិច្ចសំភាសន៍រវាង ឯកឧត្តម បណ្ឌិត ឱម យ៉ិនទៀង ទេសរដ្ឋមន្រ្តី ប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (អ.ប.ព.) ជាមួយ Blue Media ..អានបន្ត..
ពិធីបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលច្បាប់ស្តីពីព្រៃឈើ និងនីតិវិធីរឹបអូសវត្ថុតាងបទល្មើសព្រៃឈើ ..អានបន្ត..
ការបំភ្លឺរបស់អគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ពាក់ព័ន្ធនឹងករណី ភាពមិនប្រក្រតី ក្នុងការតែងតាំងមុខតំណែង និងការអនុវត្តតួនាទីភារកិច្ច ..អានបន្ត..
 Untitled Document