ពិធីផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ និងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅ ច្រកទ្វារអន្តរជាតិ និងច្រកទ្វារតំបន់ នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ..អានបន្ត..
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ជូនក្រុមនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម និងសាលាជាតិកសិកម្មព្រែកលៀប និងសាធារណជន ..អានបន្ត..
សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីកិច្ចប្រជុំលើកទី ២៧ នៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (ក.ជ.ប.ព.) ថ្ងៃទីសុក្រ ទី២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៣ ..អានបន្ត..
សំណើសុំការបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធនឹងភាពមិនប្រក្រតីក្នុងការរៀបចំឯកសារស្នើសុំរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយជនបរទេស នៅក្នុងនាយកដ្ឋានប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្ស និងការពារអនីតិជន ..អានបន្ត..
ពាក្យប្ដឹងពីចំនួនគ្រូបង្រៀនទទួលអំណោយ នៅថ្ងៃទី ០៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៣ ..អានបន្ត..
ករណីស្នើសុំឲ្យអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ជួយអន្តរាគមន៍កុំឲ្យមានការបង្រួមផ្លូវលេខ ២ ស្ទួន នៅភូមិពាលញែក ២ ..អានបន្ត..
កម្មវិធីអបអរសាទរទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិ ៨ មិនា របស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ..អានបន្ត..
ពិធីផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ និងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្ម ច្បាប់ ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ នៅរាវិទ្យាស្ថានអប់រំ ..អានបន្ត..
បាឋកថាផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ និងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្ម ច្បាប់ ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ នៅរាជបណ្ឌិតសភាវិជ្ជាជីវៈតុលាការ ..អានបន្ត..
សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីកិច្ចប្រជុំលើកទី ២៦ នៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (ក.ជ.ប.ព.) ថ្ងៃអង្គារ ទី០៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៣) ..អានបន្ត..
 Untitled Document