សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីកិច្ចប្រជុំលើកទី ២៩ នៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (ក.ជ.ប.ព.)ថ្ងៃពុធ ទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៣) ..អានបន្ត..
កម្មវិធីចុះផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ របស់នាយកដ្ឋានអប់រំ បង្ការ និងទប់ស្កាត់ ..អានបន្ត..
សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅសង្កាត់ ផ្សារដេប៉ូ២ ..អានបន្ត..
លិខិតព្រមានដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ ស៊ីសុវត្ថិ ធម្មិកោ (លេខាធិការផ្ទាល់ មានឋានៈស្មើរដ្ឋមន្ត្រី) ..អានបន្ត..
កម្មវិធីចុះផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ របស់នាយកដ្ឋានអប់រំ បង្ការ និងទប់ស្កាត់ ..អានបន្ត..
កិច្ចប្រជុំលេខាធិការដ្ឋានស៊ីផេក (SEA-PAC) លើកទី៩ នៅទីក្រុង Lombok ប្រទេស Indonesia ..អានបន្ត..
កម្មវិធីចុះផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ ស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ របស់នាយកដ្ឋានអប់រំ បង្ការ និងទប់ស្កាត់ ..អានបន្ត..
ពិធីផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្ម ច្បាប់ ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅ ច្រកទ្វារក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ ..អានបន្ត..
ពិធីផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ និង ច្បាប់ ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំង អំពើពុករលួយ នៅច្រកទ្វារព្រំដែនខេត្តតាកែវ ..អានបន្ត..
ករណីកែសម្រួលរយៈពេលសុពលភាព ចំពោះការផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណមគ្គុទេសក៏ទេសចរណ៍ ..អានបន្ត..
 Untitled Document