ពិធីផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ ស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ និងច្បាប់ស្ដីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ ស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ នៅច្រកទ្វារកំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ ..អានបន្ត..
សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីកិច្ចប្រជុំលើកទី ៣៩ នៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (ក.ជ.ប.ព) (ថ្ងៃចន្ទ ទី ៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៤) ..អានបន្ត..
ពិធី​បិទវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោល សម្រាប់ការអប់រំ​ ស្តីពីការប្រឆាំង​អំពើពុករលួយ ​ក្នុងកម្មវិធីសិក្សាចំណេះទូទៅមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ..អានបន្ត..
សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពីភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនកើតឡើងតាមមន្ទីរនានាក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យ ..អានបន្ត..
សេចក្ដីជូនដំណឹងឱ្យចូលខ្លួនប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុល ..អានបន្ត..
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោលសម្រាប់ការអប់រំស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយក្នុងកម្មវិធីសិក្សាចំណេះទូទៅមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ(ថ្នាក់ទី១០ ទី១១ និងទី១២) ..អានបន្ត..
ទិវានារីអន្តរជាតិ ៨ មីនា លើកទី ១០៣ នៅអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ..អានបន្ត..
សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ..អានបន្ត..
អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ បានរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីចិត្តវិទ្យា ជូនមន្ត្រីរាជការក្រោមឱវាទ នៅថ្ងៃទី ១៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៤ ..អានបន្ត..
ពិធីផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ និងច្បាប់ស្ដីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ ស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ នៅច្រកទ្វារអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញ ..អានបន្ត..
 Untitled Document