សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីកិច្ចប្រជុំលើកទី ៣៨ នៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (ក.ជ.ប.ព) (ថ្ងៃចន្ទ ទី ២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៤) ..អានបន្ត..
សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ..អានបន្ត..
សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ..អានបន្ត..
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលច្បាប់ស្តីពីសហលក្ខន្តិកៈ មន្ត្រីរាជការស៊ីវិល និងលិខិតបទដ្ឋានពាក់ព័ន្ធ ..អានបន្ត..
វគ្គបណ្តុះ​បណ្តាល​ច្បាប់ស្តីពីសហលក្ខន្តិកៈមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល និងលិខិតបទដ្ឋានពាក់ព័ន្ធ ..អានបន្ត..
អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ប្រកាសព័ត៌មាន ពាក់ព័ន្ធការចោទប្រកាន់ឈ្មោះ ដឹប ណាឡែន មន្ត្រីអាជ្ញាធរមីនកម្ពុជា ថាមិនបានបម្រើការងារអស់រយៈពេល ០៦ ឆ្នាំ ។ ..អានបន្ត..
អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ត្រូវការចាប់ខ្លួនឈ្មោះ ជា សុផល ជនជាប់ចោទ នៃបទល្មើសពុករលួយ ..អានបន្ត..
ករណីចោទប្រកាន់លោក ពេជ សុធា និងលោក ស៊ិន ស៊ីឡេង ថាបានឃុបឃិតគ្នាក្នុងការប្រើ អំណាចគាបសង្កត់ដកហូតយកដីទំហំ ៩០៣ ហិកតា របស់លោក លោកស្រី ។ ..អានបន្ត..
លទ្ធផលនៃសិក្ខាសាលាបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី៖ “កម្មាភិបាលផ្នែកអធិការកិច្ច និងត្រួតពិនិត្យវិន័យរបស់ប្រទេសចិន” ថ្ងៃទី ២ ដល់ថ្ងៃទី ២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣ ..អានបន្ត..
សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីកិច្ចប្រជុំលើកទី ៣៧ នៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (ក.ជ.ប.ព) (ថ្ងៃពុធ ទី ២៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៤) ..អានបន្ត..
 Untitled Document