ឯកឧត្តម បណ្ឌិតទេសរដ្ឋមន្ត្រី ឱម យ៉ិនទៀង ដឹកនាំគណៈប្រតិភូទៅបំពេញទស្សនកិច្ច នៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនពីថ្ងៃទី ២០ - ២៤ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៦ ..អានបន្ត..
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីលទ្ធផលប្រឡងក្របខណ្ឌមន្ត្រីរាជការ ស៊ីវិលនៃអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (អ.ប.ព.) ឆ្នាំ២០១៦ ..អានបន្ត..
លទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ច របស់គណៈប្រតិភូ អ.ប.ព នៅព្រះរាជាណាចក្រថៃ ពីថ្ងៃទី ៧ - ៩ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៦ ..អានបន្ត..
លទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនៅ សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ ពីថ្ងៃទី ៥ - ៧ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៦ ..អានបន្ត..
លិខិតថ្វាយព្រះពរ ..អានបន្ត..
សេចក្ដីប្រកាសជូនដំណឹង និងសូមអញ្ចើញសង្គមស៊ីវិល - បុគ្គលឯកជន ចូលរួមសង្កេតការណ៍ ការប្រឡងសញ្ញាប័ត្រមធ្យមសិក្សទុតិយភូមិ ឆ្នាំសិក្សា ២០១៥ - ២០១៦ ..អានបន្ត..
ឯកឧត្តម បណ្ឌិតទេសរដ្ឋមន្ត្រី ឱម យ៉ិនទៀង ដឹកនាំគណៈប្រតិភូទៅបំពេញ ទស្សនកិច្ចនៅព្រះរាជាណាចក្រថៃ ពីថ្ងៃទី ០៧ - ០៩ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៦ ..អានបន្ត..
គណៈប្រតិភូអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅ សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ ពីថ្ងៃទី ០៥ - ០៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ ..អានបន្ត..
គណៈប្រតិភូអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅសាធារណរដ្ឋ ប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតទ្បាវ ពីថ្ងៃទី ០៥ - ០៧ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៦ ..អានបន្ត..
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីកិច្ចប្រជុំលើកទី ១១ អាណត្តិទី ២ នៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (ក.ជ.ប.ព.) (ថ្ងៃសុក្រ ទី៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦) ..អានបន្ត..
 Untitled Document