ដីកាស្តីពីការកំណត់តម្លៃសេវារដ្ឋបាល​របស់រដ្ឋបាលក្រុងប៉ោយប៉ែត
Untitled Document