ការបំភ្លឺរបស់លោក វង សាវេត អធិការនៃអធិការដ្ឋាននគរបាល ស្រុកភ្នំក្រវ៉ាញ ខេត្តពោធិ៍សាត់ ពាក់ព័ន្ធនឹងភាពមិនប្រក្រតី ក្នុងការអនុវត្តតួនាទីភារកិច្ច
Untitled Document