សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការឈប់ទទួលពាក្យ​ស្នើសុំចូលរួមសង្កេតការណ៍​ការប្រឡងសញ្ញាបត្រ​មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ សម័យប្រឡង ២០ សីហា ២០១៨
 Untitled Document