ដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការ​របស់គណៈប្រតិភូ​នៃបណ្ឌិតសភាសម្រាប់មន្ត្រី​ធុរកិច្ចអន្តរជាតិ​នៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន នៅអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ថ្ងៃទី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨
 Untitled Document