សារលិខិតចូលរួមរំលែកមរណទុក្ខ គោរពជូន លោក សូ សោភា ក្រុមគ្រួសារ និងសាច់សារលោហិតទាំងអស់
 Untitled Document