សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីកិច្ចប្រជុំ ក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយ លើកទី៣៣ អាណត្តិទី៣ ក្រោមអធិបតីភាពរបស់ ឯកឧត្តម តុប សំ និងសម្ដេចកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត ម៉ែន សំអន ប្រធាន-អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ថ្ងៃទី២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤។
 Untitled Document