ករណីពាក្យប្ដឹងរាយការណ៍ ពីការកៀបសង្កត់យកប្រាក់ពីប្រជាពលរដ្ឋ កំពុងប្រកបអាជីវកម្មបើកទូកទេសចរណ៍នៅមូលដ្ឋានខណ្ឌដូនពេញ។
 Untitled Document