សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពីលទ្ធផលសម័យប្រជុំលើកទី១១ នៃសន្និបាតភាគីបណ្ឌិត្យសភាប្រឆាំងអំពើពុករលួយអន្តរជាតិ ថ្ងៃទី ២៨ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ ទីក្រុងវីយែន ប្រទេសអូទ្រីស ។
 Untitled Document