លទ្ធផលកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំ​នៃស្ថាប័នប្រឆាំងអំពើពុករលួយអាស៊ាន ឬអាស៊ានផេក (ASEAN-PAC) លើកទី១៧ ដឹកនាំដោយភាគីប្រ៊ុយណេ​តាមរយៈសន្និសីទវីដេអូ (Video Conference) ប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ ។
 Untitled Document