សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការកំណត់រយៈពេល នៃដំណើរការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើស​ក្របខណ្ឌមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល នៃអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (កាលបរិច្ឆេទប្រឡង ព្រឹកថ្ងៃទី២៩-៣០ តុលា ២០២១ នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ)។
 Untitled Document