ស្ថាប័នប្រឆាំងអំពើ​ពុករលួយអាស៊ាន​នឹងបើកកិច្ចប្រជុំលេខាធិការដ្ឋានលើកទី១៧ តាមរយៈសន្និសិទវីដេអូ
 Untitled Document