សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន របស់អ្នកនាំ​ពាក្យអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ពាក់ព័ន្ធពាក្យប្ដឹងអនាមិក ករណីភាពមិនប្រក្រតីដែល​កើតមានក្នុងបរិវេណអាងទឹកតាកែវ ក្នុងក្រុងដូនកែវ ខេត្តតាកែវ
 Untitled Document