សេចក្តីជូន​ដំណឹងស្តីពីការ​​ប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើស​ក្របខណ្ឌថ្មីឱ្យចូល​បម្រើការងារក្នុង​ក្របខណ្ឌអង្គភាព​ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (អ.ប.ព.) សម័យប្រឡង ១២ ធ្នូ ២០២០ រយៈពេល១ព្រឹក ចាប់ពីម៉ោង ៨:០០ នាទីព្រឹកទៅ នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ (RUPP) ។
 Untitled Document