ឯកឧត្តម បណ្ឌិត ទេសរដ្ឋមន្ត្រី ឱម យ៉ិនទៀង ប្រធានអង្គភាព​ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (អ.ប.ព.) នឹងចូលរួមក្នុងកិច្ច​ប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំលើកទី១៦ នៃអង្គភាពប្រឆាំងអំពើ​ពុករលួយអាស៊ាន ឬហៅកាត់ថាអាស៊ានផេក ASEAN-PAC (ASEAN Parties Against Corruption) ដែលលើកនេះ ភាគីវៀតណាមជាម្ចាស់ផ្ទះ​និងដឹកនាំកិច្ចប្រជុំតាម​រយៈសន្និសិទវីដេអូ នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី ០៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ ។
 Untitled Document