ជំនួយការស្នងការគណៈ​កម្មការប្រឆាំង​អំពើពុករលួយ​ម៉ាឡេស៊ី (MACC) បានផ្ញើសារអបអរសាទរ​ក្នុងឱកាសខួបអនុស្សាវរីយ៍​លើកទី ៦៧ នៃទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ ៩ វិច្ឆិកា តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិច
-------------------------------
Senior Assistant Commissioner of Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC) sent message to congratulate Cambodia on the 67th anniversary of Independence Day via email.
 Untitled Document