ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់​គណៈប្រតិភូអង្គភាព​ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ​នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​នៅគណៈកម្មការឯករាជ្​យប្រឆាំងអំពើពុករលួយ​នៃតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសហុងកុង​នៃសាធារណៈរដ្​ឋប្រជាមានិតចិន
 Untitled Document