សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន​ដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការ​របស់គណៈប្រតិភូគណៈកម្មការ​អធិការកិច្ចវិន័យ​បក្សកុម្មុយនិស្តចិន ខេត្តហឺណាន និងគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យ ខេត្តហឺណាន​នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិត​នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ចាប់ពីថ្ងៃទី ១២-១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨
 Untitled Document