ការបំភ្លឺរបស់លោក តាក ហាប់ ប្រធានមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡា ខេត្តកំពត លើការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន​នគរថ្មីអំពីការធ្លាយរឿងអាស្រូវនៅ​មន្ទីរអប់រំខេត្តកំពត ប្រធានមន្ទីរ និងមន្ត្រី៣រូបត្រូវប៉ានខ្លាំង
Untitled Document