គណៈប្រតិភូ​អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ​នឹងអញ្ជើញចូលរួមក្នុង​មហាសន្និបាទលើកទី៦ នៃភាគីបណ្ឌិតសភា​ប្រឆាំងអំពើពុករលួយអន្តរជាតិ (IACA) ពីថ្ងៃទី០២-០៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីក្រុង Sharm El Sheikh ប្រទេសអេហ្ស៊ីប
 Untitled Document