សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ករណីទារប្រាក់ប្រចាំខែពីសហគ្រាស ក្រុមហ៊ុន អាជីវករ ជាង១០០ទីតាំង នៅរាជធានីភ្នំពេញ (ជនសង្ស័យ ហ៊ុយ ហឿន មន្ត្រីនគរបាលប្រឆាំងបទល្មើសសេដ្ឋកិច្ច ត្រូវបានឃាត់ខ្លួន នៅថ្ងៃទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧)
 Untitled Document