ការបំភ្លឺរបស់លោក ឯក ឆេងហួត ព្រះរាជអាជ្ញា នៃអយ្យការអមសាលាដំបូងខេត្តកំពត ពាក់ព័ន្ធនឹងពាក្យប្តឹងលេខ 0370/16
 Untitled Document