ការបំភ្លឺរបស់លោក គ្រី ចំរើន អតីតប្រធានមន្ទីរព័ត៌មានខេត្តបាត់ដំបង និងឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មាន ពាក់ព័ន្ធនឹងភាពមិនប្រក្រតី ក្នុងការគ្រប់គ្រងដីកម្មសិទ្ធិ របស់មន្ទីរព័ត៌មានខេត្តបាត់ដំបង
 Untitled Document