ការបំភ្លឺរបស់ឯកឧត្ដម តេង សាវង្ស ប្រធានក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ នៃក្រសួងមហាផ្ទៃ ពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដឹងចោទប្រកាន់ ពីភាពមិនប្រក្រតីក្នុងការតែងតាំងមន្ត្រី នគរបាលជាតិ នៅក្នុងអគ្គាធិការដ្ឋានក្រសួងមហាផ្ទៃ
 Untitled Document