ការបំភ្លឺរបស់លោ អៀវ កុសល មេឃុំចាក់ខ្លង ស្រុកមណ្ឌលសីមា ខេត្តកោះកុង ពាក់ព័ន្ធនឹងភាពមិនប្រក្រតីនៃការអនុវត្តតួនាទី ភារកិច្ចរបស់លោក លឹម ទី ស្មៀនឃុំចាក់ខ្លង ស្រុកមណ្ឌលសីមា ខេត្តកោះកុង
 Untitled Document